KV Ympäristökonsultointi tarjoaa laadukkaat ympäristöpalvelut

Meillä on ympäristöalan kokemusta vuodesta 1995 lähtien. Työtehtävissä painotamme työn viimeistellyn laadun ja maastotyön määrän lisäksi kustannustehokkuutta. Palveluihimme kuuluu sekä ympäristöalan selvityksiä että luonnonarvojen tutkimusta.

Ympäristöpalvelut :

 • Meluselvitykset
 • Ympäristöluvat
 • Maa-ainesluvat
 • Vesilain mukaiset luvat
 • Ympäristöauditoinnit
 • Yritysten toimintaohjeet
 • Ympäristölaatukäsikirjat
 • Ympäristövaikutusten arvioinnit
 • Kenttämittaukset: melumittaus ja vaaitus
 • Riski- ja ympäristökartoitukset
 • Pilaantuneiden maiden selvitykset
 • Näytteenotot

Luontopalvelut :

 • Luontoselvitykset
 • Maisemaselvitykset
 • Kasvillisuuskartoitukset
 • Liito-oravaselvitykset
 • Linnustoselvitykset
 • Lepakkoselvitykset

Referenssit

Toimintavuosien aikana olemme työskennelleet yli 50 eri kunnassa. Toimeksiantoja on ollut kaikkiaan yli 350. Pienet ja keskisuuret yritykset sekä kunnat tilaavat vuosittain yli 20 projektia.

Ota yhteyttä ja kysy lisää sinua kiinnostavasta palvelusta!

KV Ympäristökonsultointi - ympäristösi asiantuntija

logo

Yhteystiedot

KV Ympäristökonsultointi

Piilipuunkuja 10

21410 Vanhalinna

0400 358 551

kv.ymparisto@gmail.com

www.ymparistokonsultointi.fi