Kausittaiset ympäristöselvitykset

Palvelu \ Ajankohta (kk) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
YMPÄRISTÖPALVELUT
Ympäristölupa
Maa-aineslupa
ns. Vesilain lupa
Yrityksen toimintaohjeet
Ympäristölaatukäsikirja
Ympäristövaikutusten arviointi
Kenttämittaus, maastovaaitus · · ·
Näytteenotto kaivoista · · · ·
Melumittaus- ja selvitys · · · · ·
Riski- ja ympäristökartoitus · ·
Ympäristöauditointi · · · ·
Näytteenotto maa-aineksista · · · ·
Näytteenotto pintavesistä · · · ·
Palvelu \ Ajankohta (kk) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
LUONTOPALVELUT
Liito-oravaselvitys · · ·
Viitasammakkoselvitys · · · · · · ·
Linnustoselvitys · · · · · · ·
Maisemaselvitys · · · ·
Luontoselvitys · · · ·
Kasvillisuuskartoitus · · ·
Lepakkoselvitys · · ·

•  Mahdollisesti soveltuva ajankohta     ·  Hyvin soveltuva ajankohta

Kysy lisää ympäristöselvityksistä.

Palaa sivun alkuun.

KV Ympäristökonsultointi - ympäristösi asiantuntija

logo

Yhteystiedot

KV Ympäristökonsultointi

Piilipuunkuja 10

21410 Vanhalinna

0400 358 551

kv.ymparisto@gmail.com

www.ymparistokonsultointi.fi